Pořadatel

Ústav informatiky a Výzkumný ústav centra excellence IT4Innovation
Filozoficko-přírodovědecké; fakulty v Opavě
Slezská univerzita v Opavě

Organizační tým

Luděk Ciencialaředitel soutěže
Kamil Matulaorganizační podpora a pravá ruka ředitele soutěže
Kateřina Bissellorganizační podpora a druhá pravá ruka ředitele soutěže
Lucie Ciencialová    lektor, porotce, informační zázemí
Radka Polákoválektor, porotce, organizační podpora
Daniel Valentalektor, porotce, robotický guru
Jiří Martinůlektor, porotce, robotický guru
Pozvánka ke stažení ve formátu PDF | Pozvánka ve formátu html