Pořadatel

Ústav informatiky a Výzkumný ústav centra excellence IT4Innovation
Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě
Slezská univerzita v Opavě

Organizační tým

Luděk Ciencialaředitel soutěže
Hana Černínováadministrativní síla
Lucie Ciencialová    webmaster, grafik, lektor, porotce
Miroslav Langerlektor, vedoucí porotce
Jiří Martinůlektor, porotce
Pozvánka ke stažení ve formátu PDF | Pozvánka ve formátu html